QAEH spreekt op internationale zorg en welzijns conferentie ESPO

Tijdens de ESPO conferentie in Pristina, de hoofdstad van Kosovo, spreekt Wouter Meijer namens de QAEH.

De ESPO is de European Partnership for supervisory organizations in Health services and social care.
Deze organisatie heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en welzijnszorg in Europa, tot stand brengen van relaties en kennisuitwisseling stimuleren tussen accrediterende instanties en stakeholders.
Wouter Meijer verzorgt een presentatie over de normeringen en standaarden van eHealth zoals deze in Nederland van toepassing zijn. Deze keer vindt de conferentie plaats op 2 en 3 juni.

Download het conferentieprogramma.