Partners

QAEH werkt samen met diverse landelijke organisaties. Zo onderhouden wij samenwerkingsverbanden met diverse brancheorganisaties en stakeholders die te maken hebben met de kwaliteit van eHealth toepassingen. In nauwe samenwerking met marktpartijen is bovendien het QAEH-erkenningsschema voor eHealth opgesteld.
Samenwerking past ook binnen de visie om branchespecifieke erkenningsschema’s na te streven.

Binnen het NEN wordt samengewerkt met andere organisaties uit de zorg met als doel: een samenhangend geheel van normen voor kwaliteit en veiligheid van health, voor nu en in de toekomst. Bijvoorbeeld, binnen de NEN-normcommissie Informatievoorziening in de zorg werkt QAEH samen met andere organisaties bij het opstellen van een overzicht over normen.

NEN logo

 

 

Heeft u interesse in samenwerking met QAEH? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.