Ketenkeurmerk uitgebreid met mobiele alarmering

Het WDTM-QAEH keurmerk is uitgebreid met een module mobiele personenalarmering.

Mobiele personenalarmering werkt zowel binnen- als buitenshuis, dit in tegenstelling tot de klassieke huisgebonden personenalarmering. Mobiele alarmering werkt met andere technieken, apparatuur en processen daarom zijn de aanvullende eisen die mobiele alarmering stelt, verwerkt in het ketenkeurmerk. Met de nieuwe module is het ketenkeurmerk aangepast voor mobiele alarmering en zijn ook op IP gebaseerde en op app-gebaseerde personenalarmering toegevoegd aan het ketenkeurmerk.

Bij deze uitbreiding van het Ketenkeurmerk is een werkgroep betrokken geweest die bestond uit de volgende WDTM-leden: Dick Bakker (Veilig op Stap), Stijn van der Heijden (FocusCura), Arie Prins (Zintouch), Arjan in ‘t Veld (LiveSafe). De werkgroep werd bijgestaan door Roger Jongen (adviseur) en Wouter Meijer (secretaris).

De besturen van QAEH en WDTM zijn de leden van de werkgroep zeer erkentelijk voor hun inspanningen en het eindresultaat. Ben de Kraker, bestuurslid WDTM: “Als bestuurslid van WDTM ben ik er trots op dat wij als brancheorganisatie toonaangevend blijven in het dynamisch veranderende veld van de personenalarmering. We prijzen ons gelukkig met hun achterban van betrokken en actieve leden die zich inzetten voor deze collectieve prestatie”. Ook Wouter Meijer van QAEH is blij met het resultaat: “QAEH certificeert voor het Ketenkeurmerk, en dus ook voor deze nieuwe module. Ik vond het indrukwekkend om te zien hoe de leden van WDTM zich gezamenlijk inspannen voor kwaliteit en veiligheid. Dankzij deze module kunnen nu ook de kwaliteit en veiligheid van mobiele personenalarmering worden geborgd”.

Enthousiaste werkgroepleden
Dick Bakker (Veilig op Stap): “In onze werkgroep hebben wij naar alle aspecten gekeken die noodzakelijk zijn voor verantwoorde en veilige mobiele personenalarmering. Dankzij deze nieuwe module hebben wij een objectieve maatstaf voor verantwoorde en veilige mobiele personenalarmering. Hiermee kunnen wij onze cliënten nog beter van dienst zijn.”

Stijn van der Heijden (FocusCura): “Mobiele personenalarmering is onderdeel van een zorginnovatie waarmee mensen een passende oplossing kunnen kiezen die goed aansluit bij hun eigen vitaliteit. Door de aanpassingen van het Ketenkeurmerk is het voor ons mogelijk om betrouwbare partners te selecteren die ons helpen mensen langer zelfstandig thuis te blijven wonen.”
 
Roger Jongen (Jongen Zorgt): “Het Ketenkeurmerk is tot stand gekomen door de actieve betrokkenheid van zeer veel leden van WDTM. We hebben deze lijn nu doorgetrokken zodat WDTM ook in de toekomst kan zorgen voor kwaliteit en veiligheid van personenalarmering.”
  
Arie Prins (Zintouch): “Mobiele personenalarmering is een nieuwe ontwikkeling en in de markt is er veel kaf onder het koren. Met deze module is aangegeven wat verantwoorde mobiele personenalarmering inhoudt. De serieuze aanbieders kunnen zich nu nog beter onderscheiden.”
 
Na de toevoeging van de module Mobiele Alarmering hebben WDTM en QAEH nog volop ambities om het Keurmerk door te ontwikkelen en verder uit te breiden. Komende periode zal een nieuwe werkgroep worden samengesteld om het Keurmerk aan te vullen met een module Toegangsbeheer.

Ben de Kraker, bestuurslid WDTM: “De ontwikkelingen in de zorg en de techniek staan niet stil. Personenalarmering zal in de toekomst steeds meer een onderdeel worden van integrale zorg voor mensen die langer thuis blijven wonen en voor mensen met een chronische aandoening. Daarom is het belangrijk het Ketenkeurmerk door te blijven ontwikkelen en uit te breiden met meerdere modules”.