QAEH wil er voor zorgdragen dat eHealth diensten veilig gebruikt kunnen worden door patiënt en zorgverlener.

Ehealth speelt een belangrijke rol binnen het zorgproces. Dit zal in de toekomst verder toenemen. Daarom zijn eisen voor kwaliteit en veiligheid van eHealth van toenemend belang.
De QAEH-erkenningsschema’s zijn dé sets van eisen waar bedrijven aan dienen te voldoen als ze eHealth veilig willen toepassen. De eisen zijn opgenomen in een praktisch schema en gebaseerd op de ISO 13131 en de NEN 8028, de Nederlandse variant is van de ISO 13131.

Ehealth is echter een breed begrip, waar verschillende diensten zoals telemonitoring,  telehealth, personenalarmering  en domotica onder kunnen vallen. Deze diensten verschillen niet alleen qua technologie, maar ook in de manier waarop ze ingezet worden binnen de zorg. QAEH streeft daarom de ontwikkeling van branche specifieke erkenningsschema’s na om de kwaliteit van eHealth toepassingen te kunnen borgen. Zoals hierboven aangegeven hebben de branche-specifieke erkenningschema’s dezelfde opzet en terminologie als de ISO 13131 en NEN 8028.

Stichting Quality Assurance EHealth (QAEH)  is in 2011 voortgekomen uit de werkgroep NEN 8028. Als onafhankelijke stichting geven wij certificaten op basis van de NEN 8028, ISO 13131. Hiervoor beheren wij de erkenningschema’s en keurmerken en zorgen ervoor dat de kwaliteit van de dienstverlening van fabrikanten, leveranciers en zorgbedrijven getoetst wordt. We werken samen met diverse landelijke organisaties en maken veiligheidseisen branchespecifiek.

Wilt u meer weten over QAEH? Neem dan contact op.