De QAEH E-health scan brengt de risico’s van uw e-health toepassing in beeld

ehealth scan icoonE-health speelt hoe langer hoe meer een belangrijke rol binnen het zorgproces. Daarom zijn eisen voor kwaliteit en veiligheid van E-health van toenemend belang.
Wanneer u een E-health dienst aanbiedt, wilt u er zeker van zijn dat deze dienst veilig is. Niet alleen voor wat betreft de techniek, maar ook voor wat betreft de processen. Risicomanagement is de sleutel voor veiligheid. De eerste stap is het herkennen van risicofactoren.
Met de QAEH E-health scan krijgt u een systematisch inzicht in mogelijke risico’s. Met deze nieuwe dienst van QAEH krijgt u ook advies voor hoe u deze risico’s kunt aanpakken. Na het aanmelden voor de scan wordt er een afspraak gemaakt en komt een auditor-adviseur bij u langs voor een gesprek. Dit resulteert in een rapport met een advies over hoe u om gaat met de veiligheidsaspecten rondom e-health en wat u kunt doen ter verbetering daarvan. Een onafhankelijk advies dus.
De e-health scan kunt u ook gebruiken om in te schatten wat u nog zou moeten doen om zich te laten certificeren voor de QAEH of WDTM normen die gelden voor veiligheid van de E-health processen. Deze certificering is de aanvulling op de certificering voor ISO 9001, voor het specifieke geval van E-health.
Meer informatie of aanmelden voor de E-health scan is te vinden op de E-health scan webpagina