Coöperatie VGZ stelt WDTM-QAEH Ketenkeurmerk verplicht voor leveranciers van Personenalarmering

Als eerste ziektekostenverzekeraar in Nederland heeft Coöperatie VGZ het WDTM-QAEH Ketenkeurmerk opgenomen in haar hulpmiddelenreglement 2016. Verzekerden kunnen voortaan alleen voor vergoeding van Personenalarmering in aanmerking komen wanneer de leverancier van de alarmering in het bezit is van het WDTM-QAEH Ketenkeurmerk. De leverancier moet dus aantonen dat hij aan de eisen voldoet die het keurmerk stelt.

Masha Dikmans, Zorginkoper Hulpmiddelen bij Coöperatie VGZ licht toe waarom Coöperatie VGZ voor het Ketenkeurmerk als kwaliteitseis heeft gekozen “Voor ons als verzekeraar is het ondoenlijk om voor alle producten die wij inkopen een uitgebreide kwaliteitstoets uit te voeren. Als blijkt dat er vanuit de branche een onafhankelijk keurmerk bestaat, dan maken wij daar graag gebruik van.”

Prof. Ernst Roscam Abbing, voorzitter van stichting Quality Assurance eHealth (QAEH), is erg blij met de stap van Coöperatie VGZ. “Wij zien dit als een bewijs van erkenning van de kwaliteit van het WDTM-QAEH Keurmerk door Coöperatie VGZ. Wij verwachten dat in de nabije toekomst ook andere verzekeraars het voorbeeld van VGZ zullen volgen en ons onafhankelijke Keurmerk als verplichting opnemen in hun reglementen. Voor hen is het ook goed om te weten dat ons Keurmerk ook internationaal wordt gewaardeerd en dat het een belangrijke bouwsteen is voor een Europees keurmerk dat momenteel wordt ontwikkeld. Het is bovendien goed nieuws voor de eindgebruikers die, zeker in noodsituaties, moeten kunnen vertrouwen op feilloze diensten op het gebied van personenalarmering”.

Personenalarmering wordt gebruikt om in geval van nood een verbinding te maken met een alarmcentrale of met het sociale netwerk van de gebruiker. Vergoeding door een ziektekostenverzekeraar vindt plaats op basis van een medische indicatie.

Wilt u meer informatie over het ketenkeurmerk neem dan contact met ons op.