U kunt uw organisatie inschrijven voor het register van de generieke eisen voor kwaliteit van eHealth, of voor het register van de specifieke eisen voor de kwaliteit van personenalarmering.

Het register van QAEH 

In het eerste geval (certificeren voor generieke eisen) zult u worden gecertificeerd op basis van de NEN 8028. NEN 8028 stelt eisen die betrekking hebben op de zorginstelling, de zorgprocessen en de fabrikanten/leveranciers van technologische middelen. De afspraken dragen bij aan een goed, veilig en transparant functionerend eHealth proces. NEN 8028 stelt alle betrokken partijen in staat om hun beleid ten aanzien van ehealth te ontwikkelen of uit te voeren.

De inschrijving is vrijblijvend en zodra wij uw inschrijving hebben ontvangen zal het erkenningsschema u worden toegestuurd.

Het register van het WDTM-QAEH ketenkeurmerk
In het tweede geval (certificering voor personenalarmering) wordt uw organisatie gecertificeerd op basis van het WDTM-QAEH-Ketenkeurmerk Persoonsgebonden Alarmeringsdiensten. Dit Ketenkeurmerk onderscheidt de verschillende rollen die worden onderkend in de keten van personenalarmering, zoals  leveranciers, installateurs, zorgcentrales, alarmopvolgers en aanbieders,

De inschrijving is vrijblijvend en zodra wij uw inschrijving hebben ontvangen zal het erkenningsschema u worden toegestuurd.