QAEH gaat uit van certificering van alle schakels in de zorgketen. Dit doen we door te kijken naar de veiligheid en toepasbaarheid van de eHealth toepassing. Wij kijken alleen naar de zorgprocessen als deze beïnvloed worden door het toepassen van eHealth. De schakels in de zorgketen bestaan uit de fabrikant, leverancier, zorginstelling en zorgverlener. Zij kunnen allen afzonderlijk gecertificeerd worden waarbij de afspraken (en uitvoering ervan) tussen de schakels een belangrijk onderdeel vormen.
Zo kan een leverancier van een eHealth apparaat worden gecertificeerd. Tijdens de audit wordt o.a. gekeken naar de risico inventarisatie die u heeft uitgevoerd, de in- en exclusiecriteria maar ook naar de SLA (service level agreement) tussen de fabrikant-leverancier en tussen leverancier-zorgbedrijf.

Het indienen van een aanvraag is vrijblijvend en kunt u doen via het aanmeldformulier (download). U ontvangt na inschrijving het erkenningsschema en het erkenningsreglement. Hierin staan respectievelijk de eisen waar u aan moet voldoen en de algemene voorwaarden voor erkenning.