Ketenkeurmerk uitgebreid met mobiele alarmering

Het WDTM-QAEH keurmerk is uitgebreid met een module mobiele personenalarmering.

Mobiele personenalarmering werkt zowel binnen- als buitenshuis, dit in tegenstelling tot de klassieke huisgebonden personenalarmering. Mobiele alarmering werkt met andere technieken, apparatuur en processen daarom zijn de aanvullende eisen die mobiele alarmering stelt, verwerkt in het ketenkeurmerk. Met de nieuwe module is het ketenkeurmerk aangepast voor mobiele alarmering en zijn ook op IP gebaseerde en op app-gebaseerde personenalarmering toegevoegd aan het ketenkeurmerk.

Bij deze uitbreiding van het Ketenkeurmerk is een werkgroep betrokken geweest die bestond uit de volgende WDTM-leden: Dick Bakker (Veilig op Stap), Stijn van der Heijden (FocusCura), Arie Prins (Zintouch), Arjan in ‘t Veld (LiveSafe). De werkgroep werd bijgestaan door Roger Jongen (adviseur) en Wouter Meijer (secretaris).

De besturen van QAEH en WDTM zijn de leden van de werkgroep zeer erkentelijk voor hun inspanningen en het eindresultaat. Ben de Kraker, bestuurslid WDTM: “Als bestuurslid van WDTM ben ik er trots op dat wij als brancheorganisatie toonaangevend blijven in het dynamisch veranderende veld van de personenalarmering. We prijzen ons gelukkig met hun achterban van betrokken en actieve leden die zich inzetten voor deze collectieve prestatie”. Ook Wouter Meijer van QAEH is blij met het resultaat: “QAEH certificeert voor het Ketenkeurmerk, en dus ook voor deze nieuwe module. Ik vond het indrukwekkend om te zien hoe de leden van WDTM zich gezamenlijk inspannen voor kwaliteit en veiligheid. Dankzij deze module kunnen nu ook de kwaliteit en veiligheid van mobiele personenalarmering worden geborgd”.

Enthousiaste werkgroepleden
Dick Bakker (Veilig op Stap): “In onze werkgroep hebben wij naar alle aspecten gekeken die noodzakelijk zijn voor verantwoorde en veilige mobiele personenalarmering. Dankzij deze nieuwe module hebben wij een objectieve maatstaf voor verantwoorde en veilige mobiele personenalarmering. Hiermee kunnen wij onze cliënten nog beter van dienst zijn.”

Stijn van der Heijden (FocusCura): “Mobiele personenalarmering is onderdeel van een zorginnovatie waarmee mensen een passende oplossing kunnen kiezen die goed aansluit bij hun eigen vitaliteit. Door de aanpassingen van het Ketenkeurmerk is het voor ons mogelijk om betrouwbare partners te selecteren die ons helpen mensen langer zelfstandig thuis te blijven wonen.”
 
Roger Jongen (Jongen Zorgt): “Het Ketenkeurmerk is tot stand gekomen door de actieve betrokkenheid van zeer veel leden van WDTM. We hebben deze lijn nu doorgetrokken zodat WDTM ook in de toekomst kan zorgen voor kwaliteit en veiligheid van personenalarmering.”
  
Arie Prins (Zintouch): “Mobiele personenalarmering is een nieuwe ontwikkeling en in de markt is er veel kaf onder het koren. Met deze module is aangegeven wat verantwoorde mobiele personenalarmering inhoudt. De serieuze aanbieders kunnen zich nu nog beter onderscheiden.”
 
Na de toevoeging van de module Mobiele Alarmering hebben WDTM en QAEH nog volop ambities om het Keurmerk door te ontwikkelen en verder uit te breiden. Komende periode zal een nieuwe werkgroep worden samengesteld om het Keurmerk aan te vullen met een module Toegangsbeheer.

Ben de Kraker, bestuurslid WDTM: “De ontwikkelingen in de zorg en de techniek staan niet stil. Personenalarmering zal in de toekomst steeds meer een onderdeel worden van integrale zorg voor mensen die langer thuis blijven wonen en voor mensen met een chronische aandoening. Daarom is het belangrijk het Ketenkeurmerk door te blijven ontwikkelen en uit te breiden met meerdere modules”.

Uitreiking WDTM-QAEH ketenkeurmerken

Alphen aan de Rijn, 31 augustus 2015

In de afgelopen maanden zijn verschillende organisaties ge-audit op hun procesgang rondom e-health producten en diensten. Het resultaat is zeer positief en onderstreept het groeiende kwaliteitsbesef voor e-health in de zorgketen. Maar liefst 5 organisaties hebben de audit voor certificering met goed gevolg doorstaan en het WDTM-QAEH ketenkeurmerk behaald. Een fantastische erkenning voor hun hoge kwaliteit op het gebied van e-health toepassingen in de zorgketen!

De QAEH erkenning als Sms-je

De uitreiking van het officiële certificaat vond plaats tijdens het jaarlijkse WDTM netwerkevenement  dat voor de vijfde keer plaatsvond op 25 augustus, dat mede door het eerste lustrum een extra feestelijk tintje had. Vier van de vijf organisaties waren aanwezig en ontvingen van Wouter Meijer, secretaris van QAEH, het officiële certificaat in het bijzijn van WDTM en QAEH participanten en bestuursleden. “Partnerschap in kwaliteit, daar staat de erkenning voor. Participatie betekent dus dat de kern van je bedrijfsvoering gericht is op voortdurende verbetering voor de klant”, aldus Wouter Meijer.

“Het certificaat van het WDTM-QAEH ketenkeurmerk door QAEH zien we als een ‘sms-je’, het staat voor een spiegel voorhouden, een mijlpaal bereiken en de stimulans ervaren verder te gaan”, svervolgde Meijer.

Ook het audit proces getuigt van kwaliteit. Met wederzijds respect, betrokkenheid en vertrouwen is met de onafhankelijke auditoren van het Centrum voor Certificatie in grote openheid samengewerkt.

De certificaten zijn uitgereikt aan mevrouw D. Gerritsen, Eurocross Assistance (zorgcentrale), de heer R. de Bruin, Verklizan (leverancier), de heer K. Veerhoek, SPAZ (Zorgcentrale, aanbieder en installateur en de heer B. de Kraker, IGCN (aanbieder en installateur). Zorgcentrale Noord (zorgcentrale, aanbieder en installateur) maakt het rijtje compleet, maar was niet aanwezig tijdens de uitreiking.

vlnr De heer S. Peek (penningmeester QAEH), de heer W. Meijer (secretaris QAEH), mevrouw D. Gerritsen, Accountmanager Eurocross Assistance, de heer K. Veerhoek, Projectmanager SPAZ de heer R. de Bruin, Manager sales & support Verklizan de heer R. Ungerer (directeur QAEH), de heer B. de Kraker, IGCN en De heer R. Mandigers (voorzitter WDTM).

Het WDTM-QAEH ketenkeurmerk

Het besef van de mogelijkheden van E-Health toepassingen in (woon)zorg neemt toe. Langer zelfstandig wonen is een groeiende maatschappelijke behoefte waar betrouwbare E-health producten en diensten aan bij kunnen dragen. Tegelijkertijd wordt er ook steeds meer belang gehecht aan de kwaliteit van deze ontwikkelingen. Met het WDTM-QAEH ketenkeurmerk, dat wordt beheerd door QAEH, is deze kwaliteit onafhankelijk erkend.

Met het kwaliteitskeurmerk maken alle betrokkenen in de keten van persoonsgebonden alarmeringsdiensten, waaronder leveranciers, installateurs, zorgcentrales, alarmopvolgers en aanbieders, gebruik van een leidend procesmodel. Hieronder worden processen geoptimaliseerd wat resulteert in de hoogst mogelijke betrouwbaarheid voor de eindgebruiker. De ketenbetrokkenen kunnen allen afzonderlijk gecertificeerd worden waarbij de afspraken en uitvoering ervan tussen de schakels een belangrijk onderdeel vormen.

Meer informatie over het ketenkeurmerk, WDTM en QAEH is te vinden op www.qaeh.nl/wdtm en specifiek op www.qaeh.nl/wdtm

————

Bent u benieuwd wat het Ketenkeurmerk voor uw organisatie kan betekenen? Wij informeren u graag over de mogelijkheden.