Uitreiking WDTM-QAEH ketenkeurmerken

Alphen aan de Rijn, 31 augustus 2015

In de afgelopen maanden zijn verschillende organisaties ge-audit op hun procesgang rondom e-health producten en diensten. Het resultaat is zeer positief en onderstreept het groeiende kwaliteitsbesef voor e-health in de zorgketen. Maar liefst 5 organisaties hebben de audit voor certificering met goed gevolg doorstaan en het WDTM-QAEH ketenkeurmerk behaald. Een fantastische erkenning voor hun hoge kwaliteit op het gebied van e-health toepassingen in de zorgketen!

De QAEH erkenning als Sms-je

De uitreiking van het officiële certificaat vond plaats tijdens het jaarlijkse WDTM netwerkevenement  dat voor de vijfde keer plaatsvond op 25 augustus, dat mede door het eerste lustrum een extra feestelijk tintje had. Vier van de vijf organisaties waren aanwezig en ontvingen van Wouter Meijer, secretaris van QAEH, het officiële certificaat in het bijzijn van WDTM en QAEH participanten en bestuursleden. “Partnerschap in kwaliteit, daar staat de erkenning voor. Participatie betekent dus dat de kern van je bedrijfsvoering gericht is op voortdurende verbetering voor de klant”, aldus Wouter Meijer.

“Het certificaat van het WDTM-QAEH ketenkeurmerk door QAEH zien we als een ‘sms-je’, het staat voor een spiegel voorhouden, een mijlpaal bereiken en de stimulans ervaren verder te gaan”, svervolgde Meijer.

Ook het audit proces getuigt van kwaliteit. Met wederzijds respect, betrokkenheid en vertrouwen is met de onafhankelijke auditoren van het Centrum voor Certificatie in grote openheid samengewerkt.

De certificaten zijn uitgereikt aan mevrouw D. Gerritsen, Eurocross Assistance (zorgcentrale), de heer R. de Bruin, Verklizan (leverancier), de heer K. Veerhoek, SPAZ (Zorgcentrale, aanbieder en installateur en de heer B. de Kraker, IGCN (aanbieder en installateur). Zorgcentrale Noord (zorgcentrale, aanbieder en installateur) maakt het rijtje compleet, maar was niet aanwezig tijdens de uitreiking.

vlnr De heer S. Peek (penningmeester QAEH), de heer W. Meijer (secretaris QAEH), mevrouw D. Gerritsen, Accountmanager Eurocross Assistance, de heer K. Veerhoek, Projectmanager SPAZ de heer R. de Bruin, Manager sales & support Verklizan de heer R. Ungerer (directeur QAEH), de heer B. de Kraker, IGCN en De heer R. Mandigers (voorzitter WDTM).

Het WDTM-QAEH ketenkeurmerk

Het besef van de mogelijkheden van E-Health toepassingen in (woon)zorg neemt toe. Langer zelfstandig wonen is een groeiende maatschappelijke behoefte waar betrouwbare E-health producten en diensten aan bij kunnen dragen. Tegelijkertijd wordt er ook steeds meer belang gehecht aan de kwaliteit van deze ontwikkelingen. Met het WDTM-QAEH ketenkeurmerk, dat wordt beheerd door QAEH, is deze kwaliteit onafhankelijk erkend.

Met het kwaliteitskeurmerk maken alle betrokkenen in de keten van persoonsgebonden alarmeringsdiensten, waaronder leveranciers, installateurs, zorgcentrales, alarmopvolgers en aanbieders, gebruik van een leidend procesmodel. Hieronder worden processen geoptimaliseerd wat resulteert in de hoogst mogelijke betrouwbaarheid voor de eindgebruiker. De ketenbetrokkenen kunnen allen afzonderlijk gecertificeerd worden waarbij de afspraken en uitvoering ervan tussen de schakels een belangrijk onderdeel vormen.

Meer informatie over het ketenkeurmerk, WDTM en QAEH is te vinden op www.qaeh.nl/wdtm en specifiek op www.qaeh.nl/wdtm

————

Bent u benieuwd wat het Ketenkeurmerk voor uw organisatie kan betekenen? Wij informeren u graag over de mogelijkheden.