Acceptatie van technologie door zelfstandig wonende ouderen: resultaten van onderzoek

Wereldwijd vergrijst de bevolking in een rap tempo. Voor Nederland is de prognose dat binnen 25 jaar een kwart van de bevolking zal bestaan uit 65-plussers. Nieuwe technologie kan het leven van deze ouderen een stuk aangenamer maken, maar technologie kan ook ingewikkeld zijn, en zorgen voor ongemak. Tegenwoordig wordt er veel verwacht van technologie als hulpmiddel om ouderen te helpen bij het zelfstandig wonen. Maar wat zorgt er nu voor dat een ouder iemand technologie in huis neemt of krijgt? En wat zorgt ervoor dat hij of zij technologie wil en kan gebruiken? Sebastiaan Peek, promovendus bij Tilburg University en Fontys Hogescholen, en tevens bestuurslid van stichting QAEH, doet hier onderzoek naar.  Hiertoe zijn er diepte-interviews afgenomen over het gebruik van o.a. ICT apparaten, zorgtechnologie, huishoudelijke apparatuur en vervoermiddelen. Het unieke aan het onderzoek is dat Sebastiaan samen met collega onderzoekers jarenlang 70-plussers thuis heeft bezocht. Of zelfstandig wonende ouderen technologie gebruiken blijkt af te hangen van een combinatie van:

(1)            ervaren problemen bij het zelfstandig wonen, en of technologie als oplossing wordt gezien;
(2)            wat ouderen denken en voelen bij technologie (o.a. of het nodig is, zelfvertrouwen);
(3)            de positieve/negatieve rol van het sociale netwerk (familie, buren);
(4)            de rol van de fysieke omgeving (past het bij het huis).

Deze zaken zijn specifieker beschreven in een model. Met dit model kan per oudere gekeken worden op welke gebieden ondersteuning wenselijk is om technologiegebruik beter mogelijk te maken. In de toekomst wordt het model doorontwikkeld om zo vooraf te kunnen voorspellen of een technologie gebruikt gaat worden door ouderen. Daarnaast is er lesmateriaal ontwikkeld voor mbo en hbo studenten uit de zorg en de techniek, zodat zij zelfstandig wonende ouderen beter kunnen ondersteunen in hun technologiegebruik. Dit is nodig, want voor jongeren is het vaak lastig zijn om voor te stellen hoe het is om oud te zijn, en hoe het is om als ouder iemand om te gaan met technologie.

Meer informatie over het onderzoek is te verkrijgen via www.fontys.nl/langerthuis, of door een e-mail te sturen naar s.t.m.peek@tilburguniversity.edu