Aan het woord: Prof. dr. Leonard Witkamp, KSYOS

QAEH als kwaliteitsbijsluiter voor e-health gebruikers
Aan het woord: Prof. dr. Leonard Witkamp, KSYOS Telemedisch centrum

KSYOS Telemedisch centrum is een zorginstelling voor medisch specialistische zorg, onderzoek en ontwikkeling van diensten. KSYOS is een door QAEH gecertificeerde organisatie van het eerste uur. Directeur-eigenaar en bijzonder hoogleraar e-Health dr. Leonard Witkamp geeft zijn visie op de ontwikkeling van e-Health en licht toe waarom de erkenningsregeling van QAEH voor KSYOS en haar cliënten van toegevoegde waarde is.

“KSYOS is een zorginstelling met medische aansprakelijkheid die het zorgproces herdefinieert. Wij zoeken naar passende zorgverleners en organiseren de zorg lokaal”, licht Witkamp toe. “We zijn vanaf het begin nauw betrokken bij de ontwikkeling van Telemedicine. Ik maakte ook deel uit van de commissie die de totstandkoming van de NEN 8028 norm Kwaliteitseisen Telemedicine begeleidde. Deze norm heeft als doel de kwaliteit en patiëntveiligheid in Telemedicine te borgen. De QAEH erkenningsregeling zorgt ervoor dat de betrokken organisaties hier ook daadwerkelijk aan voldoen.

De “e” verdwijnt
“Inmiddels is e-health zo’n beetje wildwest geworden. Er zijn vele toepassingen met beperkte controle op de bijdrage aan het patiënten en cliëntenwelzijn. We constateren tegelijkertijd dat de markt van e-health steeds volwassener wordt”, geeft Witkamp aan. “e-Health als term bestaat naar mijn idee over 5 tot 10 jaar zelfs niet meer. De e verdwijnt. E-health is dan onderdeel geworden van het intelligente internet waarmee zorgprocessen tijd en plaats onafhankelijk zullen verlopen. Dit stelt wel specifieke eisen waardoor er een wettelijk kader zou moeten komen.”

Kwaliteitsbijsluiter
“Vanaf de start van QAEH zijn we betrokken bij de erkenningsregeling. De driedeling die QAEH hanteert in haar aanpak spreekt mij enorm aan; erkenning van de gebruikte e-health Instrumenten, de leveranciersorganisatie en de zorginstelling waar e-health toepassingen worden ingezet. Naast deze brede aanpak, gericht op de keten, is de subkwalificatie zorginstelling voor ons even belangrijk als de overige twee. Wij opereren immers als

Nederland, Almere, 18 augustus 2015. Leonard Witkamp, bijzonder hoogleraar Telemedicine aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Foto: Marcel Bakker
Leonard Witkamp, bijzonder hoogleraar Telemedicine aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Foto: Marcel Bakker

zorginstelling. Hierdoor hebben we te maken met contractering met zorgverzekeraars die de erkenning als een belangrijke indicator voor kwaliteit zien. KSYOS is een grote organisatie met veel niveau’s. QAEH kijkt op alle niveaus van diensten en activiteiten waardoor de kwaliteitserkenning echt een integrale en gedetailleerde beoordeling genoemd kan worden.”

“QAEH is door de verschillende erkenningsschema’s goed voorbereid op de toekomst waarin e-health ontwikkelingen steeds verder gaan. De kwaliteitsbeoordeling waarmee nieuwe instrumenten worden gevalideerd is goed neergezet. Een “Melanomen App” is een goed voorbeeld. Als gebruiker wil je weten of het instrument net zo goed is als de beoordeling van een huisarts of dermatoloog. Aan de ene kant mag het instrument niet te voorzichtig zijn, waardoor cliënten extra controles door de huisarts of specialist willen. Maar uiteraard ook niet minder voorzichtig met alle gevolgen van dien. Een gevalideerde dienst heeft een bijsluiter. Als QAEH deze onderschrijft dan heeft een bijsluiter zijn waarde.”

Geen marketingtruc
“Als voorloper in de markt probeer je onderscheidend te zijn en dit ook zichtbaar te maken als marktleider. Natuurlijk zijn we ook nieuwsgierig hoe het ervoor staat met onze kwaliteit, want kwaliteitsverantwoording wordt steeds meer gevraagd”, aldus Witkamp.

“Voor de jaarlijkse certificering zijn de meeste organisaties toch een beetje bang’, vervolgt hij.  “Certificeren houdt ons bij de les. Het is natuurlijk geen garantie dat je alle aspecten altijd perfect op orde hebt, maar zorgt er wel voor dat je op je qui-vive blijft. Erkenning is voor ons geen uithangbord. De klant mag aannemen dat het goed zit. Het is geen marketingtruc, maar een belangrijk hulpmiddel om onze kwaliteit hoog te houden.”