Aan het woord: dhr Kees Veerhoek, Stichting Personen Alarmering Zeeland

WDTM-QAEH ketenkeurmerk helpt bij professionalisering van een betrokken vrijwilligersorganisatie
Aan het woord: Kees Veerhoek, manager bij Stichting Personen Alarmering Zeeland (SPAZ)

Stichting Personen Alarmering Zeeland (SPAZ) zorgt voor het aansluiten en onderhouden van alarmeringsapparatuur. Een zelfstandige stichting die een professionele dienstverlening organiseert met veel vrijwilligers en betrokken medewerkers. SPAZ is lid van WDTM en voert het WDTM-QAEH ketenkeurmerk voor persoonsalarmering. Kees Veerhoek houdt zich als manager bezig met de dagelijkse aansturing en de verdere ontwikkeling van SPAZ.

Professionele organisatie met een sociaal karakter
SPAZ is een echte Zeeuwse organisatie met ongeveer 6000 cliënten in Zeeland. “We kennen de mensen en spreken de taal. Dat geeft vertrouwen en schept een band”, vertelt Kees Veerhoek trots. Met Middelburg als thuisbasis verzorgen de 35 vrijwilligers in de technische dienst de aansluitingen en reparaties bij de mensen thuis. “Aansluiten kan iedereen, maar het sociale aspect drijft de mensen die voor ons werken. Heel veel mensen waar we komen, zitten om een praatje verlegen. We nemen de tijd om een kop koffie mee te drinken en hun levensverhaal aan te horen, daar doen we het voor. Lokaal en professioneel, daar zit onze kracht”, vervolgt Veerhoek.

Logo SPAZ zonder achtergrond


“Het ketenkeurmerk speelt een belangrijke rol in onze dagelijkse werkzaamheden.”
Kees Veerhoek, SPAZ

 

 

Nog beter op de rails
“We zijn een professionele club. SPAZ staat voor veiligheid thuis en is een betrouwbare partner hierin. Bij ons is er geen sprake van uurtje factuurtje. We kiezen er bewust voor om de kosten voor alarmering zo laag mogelijk te houden en ruimte te maken voor persoonlijke aandacht.” Kees Veerhoek geeft aan dat de stichting tot voor kort werd gerund door alleen vrijwilligers. “Er werd gewerkt met grote toewijding. Veel kennis zat echter in de hoofden en stond niet op papier. SPAZ stond goed op de rails, maar het kon beter. Hier heeft het keurmerk ons bij geholpen.” Na het inventariseren en documenteren van onze procedures en werkwijze kwam de dag van de audit. “Het was niet alleen een hartstikke goede dag, de QAEH-auditor dacht ook met ons mee en we hebben met haar kunnen sparren. Ook over zaken die niet verplicht waren. De certificering is echt een stok achter de deur om te stroomlijnen en te professionaliseren. Het stempeltje van het ketenkeurmerk is het tastbare bewijs dat het ons gelukt is!”

Serieuze zaak
Als projectmanager bij SPAZ was Veerhoek destijds betrokken bij de opzet van het ketenkeurmerk. “Het is een mooi initiatief: het kaf wordt van het koren gescheiden, want kleine meldkamertjes op zolder, dat kan echt niet meer. Het is jammer dat keurmerken soms in een verkeerd daglicht staan. Het WDTM-QAEH ketenkeurmerk is een serieus keurmerk waar je ècht wat voor moet doen,” zo pleit hij. “Het speelt ook een belangrijke rol in onze werkzaamheden. Het helpt om in de waan van dag stil te staan bij de kwaliteit die we willen leveren. In ons jaarplan nemen we de aandachtspunten van het keurmerk mee en zijn we strikter geworden met het vastleggen en documenteren. We willen in de praktijk bewijzen dat we wat hebben aan het keurmerk. Onze klanten willen een goede prestatie tegen een goede prijs. We hopen dat zij dan ook niets merken van de extra handelingen die we verrichten.” Het controleren van gegevens van mantelzorgers en checken of een melding ook is opgevolgd zijn voorbeelden van de verborgen kwaliteit. “We willen middels het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek bepalen of we het nog steeds goed doen in de ogen van onze klanten.”

Toekomstgericht
“Maar SPAZ doet meer”, vult Veerhoek aan. “Naast personenalarmering bieden we ook mobiele alarmering middels GPS, het zogenaamde Wuzzi Alert. Ook werken we samen met woningcorporaties bij de meldingen van rookmelders en zijn we de achtervang voor alarmering bij nachtdiensten van intramurale zorg en woongroepen. Indien een nachtdienst een melding niet kan opvolgen, zorgen wij voor het inschakelen van hulp. We staan niet stil en kijken naar de toekomst. We gaan van analoog steeds meer richting IP, tablets en smartphones, terwijl er naast professionele hulpverlening ook mantelzorg steeds belangrijker wordt,” schetst hij. “Er komen steeds nieuwe vragen en toepassingsgebieden alarmeringsdiensten. Dat vraagt ook wat van een ketenkeurmerk”.